Poradenské studio Resonance srdce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

„Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. 
Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.“
Honoré De Balzac
 
 

Novinky na našich stránkách:

Z DŮVODU VELKÉHO PRACOVNÍHO VYTÍŽENÍ NAJÍŽDÍME NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - STRÁNKY BUDOU AKTUALIZOVÁNY JEDNOU ZA 14 DNÍ :o) 

30.5.2016

Léto je už krůček od nás a pokud si užíváte sluníčka, můžete si k šálku dobré kávy (nebo ledové kávy :o)) přečíst i novinky na našich stránkách. V sekci Aktuální poselství najdete channelingy od Matky Země, Saint Germaina a Andromeďanů a také od Archanděla Michaela. A pokud máte rádi Kryona, můžete si přečíst nový příspěvek s názvem Kvantové vzorování. 

Přejeme krásné počtení a dny plné sluníčka :o)

12.5.2016


Venku všechno krásně kvete, slunce svítí a my vám přinášíme plnou náruč dalších novinek. V sekci Aktuální poselství najdete poselství od Kosmického vědomí a Archanděla Michaela, kdo má rád Kryona, chanelling s názvem Israelský chór míru najdete jako vždy v sekci Kryon :o) 

UKÁZKA: ....Tento channeling je složen z 6 mini-channelingů, které Kryon předal mezi sborovým zpěvem tzv. „pineal tones“ (šišinkových tónů), které přítomným představil Dr. Todd Ovokaitys. Jsou to tóny předané od Plejáďanů – jsou určeny k aktivaci tzv. „časových kapslí“ a jednotlivých uzlů a nul. Tyto chóry jsou aktivací a zároveň zprávou pro Plejáďany a všechny ostatní bytosti ve vesmíru, že jsme připravení a svobodně si volíme další krok… každý takový chór je tedy i náležitě oslavován po celém vesmíru.....

Připomínáme také náš nový seriál Síla barev - zajímavosti o barvách a jejich vlivu na náš život a naše zdraví - můžete si přečíst o barvě zelené, žluté, oranžové a červené. Další barvičky budeme postupně doplňovat. Připomínáme, že staré chanellingy najdete v sekci Archiv.

Přejeme krásné počtení a dny plné sluníčka :o))

 
 
SVĚTELNÉ ZBRANĚ

Jste Tvůrci. Vaším nejsilnějším nástrojem jsou vaše Záměry, Myšlenky, Pocity a Emoce. Nepřišli jste sem "odpojit se" od stávajícího systému a usadit se v odevzdanosti, nezájmu a znechucení, uchýlit se k alkoholu, drogám a práškům. Tato role vám nepřísluší. Pro tohle vám nebylo dáno fyzické tělo. Pro tohle vám nebyl věnován život na planetě Zemi.
Vaším původním záměrem nebylo dlít tu ve stavu beznaděje, oběti a slabosti. Přišli jste sem tento systém transformovat, proto se ho nebojte. Nebojte se vstoupit a použít své nejsilnější "zbraně", kterými jsou čisté láskyplné záměry, myšlenky a činy umocněné vašimi Pocity Radosti z vaší tvořivé činnosti, která rezonuje s Vaší Duší.
Ani se nenechte strhnout do nezdravých "samaritánských" rolí "svatých".
Buďte sami sebou. 
Následujte svou Radost.
Oslavujte svou vlastní Jedinečnost.
Touhy Vašeho Srdce vás dovedou k činnosti, která rozproudí život ve vašich žilách, umocní váš Růst, vaši "Moc""a Sílu, přinese Hojnost do vašeho života a postupně vás dovede k vašemu nejvyššímu Poslání.
Jste velmi Silné, Odvážné a Moudré Bytosti, které přišly do společenského systému na Zemi - který není v souladu s Nejvyšším Dobrem - aplikovat "světelné bomby" a "rozbušky" a tím tento systém přetvořit tak, aby nastoupil svou cestu vzestupu do souladu s Vesmírným Řádem.

Proto drazí, zvědomujte své Záměry a své Mentální, Emoční a Pocitové rozpoložení před každým činem, který hodláte uskutečnit. Každou platbou, kterou po vás "systém" požaduje. Důležitý je "NÁBOJ", kterým tuto platbu vybavíte.

Svým Silným, Čistým a Pravdivým Záměrem vašeho srdce aby se vaše sociální a zdravotní platby dostaly k těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci a opravdu je potřebují, aby vaše daně byly použity konstruktivní cestou pro dobro všech vysíláte informaci, které Vesmír rozumí. Pamatujte ale, že Vaše Záměry musí být Čisté a Upřímné, "podtržené" Radostí a umocněné Bezmeznou Vírou, že se tak stane.

Tady končí váš úkol. Vaše "Světelná Nálož" je odeslána a vám nepřísluší sledovat nebo se jinak vyčerpávat a vibračně propadat sledováním toho, jak s ní kdo dále naloží. To už není Vaše Zodpovědnost. Vy musíte v sobě "živit" svůj původní Záměr.

Zákon Příčiny a Následku je zákonem Vesmírným a Spravedlivým. V Jeho - a tím i ve Svém Nejvyšším Zájmu takVĚDOMĚ pracujete.

Jaké by to bylo, kdyby všichni upřímně a VĚDOMĚ posílali své Vysokovibrační Světelné Nálože do stávajícího systému... ?!?!?!

A TOTO JE TA CESTA !

Před odesláním svých plateb se zklidněte, zavřete oči a pravidelně dýchejte. Představte si jakoukoliv situaci, ve které vámi zaslané příspěvky pomáhají někomu druhému. Představte si například ženu, která po ztrátě manžela zůstala s malými dětmi sama nebo někoho, jehož zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči, či dítě, které ztratilo rodiče. Představte si, že vámi zaslané příspěvky se dostávají k těmto lidem, přináší úlevu, pomoc, naději a radost do jejich životů. Nebo si představte realizaci všemožných konstruktivních projektů ve svém městě a okolí, které slouží k dobru a podpoře, radosti a spolupráci všech. Prociťte tento okamžik úlevy a radosti. A v tomto "vibračním" rozpoložení odesílejte své platby.

Udržujte své vize živé a konstruktivní.

Nenechte si podrazit nohy svými pochybami a neukázněnou myslí.

Vy jste Tvůrci.

Vaše Myšlenky, Pocity, Emoce, Záměry a Činy jsou Světelným Mečem, který utváří Realitu tohoto světa.

Na to Vždy Pamatujte!

Napsala: Martina Atiriamin Christová, Osobní konzultace, Intuitivní psychologie a léčba
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/05/svetelne-zbrane.html?view=magazine
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
 
 
TOTO JSOU TY ŽENY

Ženy, které jsou povolány do božské ženské služby - která pozvedá kvocient kolektivní ženské spirituální vibrace na této planetě - nejsou schoulenými fialkami.

Tyto ženy - které bez pochyby vlastní oceán nejčistší bezpodmínečné lásky a soucitu ve svých vzájemně propojených Srdcích - musí být silné, odvážné a dosti moudré na to, aby vytvořily vlny, kamkoliv jsou vyslány.

Tyto ženy jsou ty, které vkráčí do starých paradigmat a zatřesou s nimi a do hloubi jejich jádra.

Tyto ženy jsou Ty, které uslyšely Volání Hor, Moří, Hvězd a Větru a které s tím něco dělají.

Jsou dostatečně soucitné aby uslyšely zoufalý pláč těch, kteří potřebují jejich Světlo. Jsou dostatečně moudré aby opustily sebe-odsuzování a sebepochyby a přesouvají se do komunit, které vyžadují citlivý, moudrý, dávný a intuitivní hlas, který by je vedl zpět do oduševnělého zdraví.

Tyto ženy nejsou "hodné". Nejsou svolné. Nejsou těšitelkami lidí. Nečekají na schválení od každého ega, které vkročí do jejich cesty. Nepřilnou k zakotvené morálce a omezením souvisejícím s tím, "jak se hodná děvčata chovají".

Nejsou "hodnými děvčaty". Nejsou ale ani "špatnými". Odmítají být začleněny do škatulek, protože si zvolily odhalit a osvobodit svého Ducha.

Kdyby žily jen pro to aby čekaly na souhlas druhých, pak by souhlasily se statusem quo, který se nyní nachází v tomto světě.

Tyto odvážné, průkopnické ženy mají chuť na život, na lásku, na sex, na jídlo, na muže, na zemi a na Světlo.

Mají chuť na sílu a jsou hladové po osobním a spirituálním rozvoji.

Pokud kontrolujete ženský apetit v čemkoliv, usnadňujete její kontrolu.

Tyto ženy nebudou nikdy odsouzeny k tomu být pod kontrolou. Od Bohyně dostaly velmi specifické role vstoupit do bolestivě starých a zatuchajících patriarchálních paradigmat a rozbít je.

Byly vybrány, aby vstoupily do míst která jsou zaseklá, mrtvá, zarostlá plevelem, zablokovaná a znecitlivělá. S sebou přináší svou překlenující Vyšší Moudrost a zdokonalené schopnosti léčení.

Hluboko v sobě vědí, že lidé a místa kam jsou poslány jsou stvořeni k rozbití, otevření a prolomení.

Toto není jednohuchý úkol, jelikož vyžaduje naprostou odvahu a sebepřesvědčení.

Vyžaduje naprostou Celistvost, Sebe-Uvědomění, Závazek k Pravdě, Neochvějnou Víru a Oddanost Vyššímu Dobru.

Vyžaduje Vizi a Prozíravost.

Vyžaduje setrvat ve svém středu v jádru bouře.

Vyžaduje všechny jejich zdroje vytvořit frekvenční změny, rozvířit emoční a spirituální vody, odhalit tajemství a lži, konfrontovat odmítnutí a zasadit semínka extrémní a radikální přeměny.

Když jsou tyto ženy povolány, začínají změny.

Vše co bylo potlačeno a zamítnuto začíná vyplouvat na povrch. Začíná léčení, ale napřed přichází chaos.

Ženy Ducha se neobávají chaosu, protože vědí, že se z něho rodí naprosto nové Světlo.

Neobávají se intenzivních emocí. Nebojí se reakcí ega na vystrašenost z Božské Lásky.

Ženy, které jsou ve své Celistvosti jsou hrozbou pro Starý Řád.

Ženy, které milují samy sebe, svá těla, svoje srdce, své intuitivní smysly, své nadpřirozené dary, svou schopnost milovat bez manipulace nebo strachu - tyto ženy jsou nebezpečné pro status quo.

Tyto ženy mají energii změnit zemi, přivést Ji zpět do harmonie, přivést Ji zpět k Lásce.

To proto, že neztrácejí čas nebo energii aby se nenáviděly. Neztrácejí čas starostmi co si druzí myslí o jejich bezostyšném sebevědomí, jejich neomluvitelné surové kreativitě a sexuální síle, jejich okouzlující inteligenci a schopnosti vládnout světu.

Tyto ženy se nemusejí omlouvat za svou existenci.

Nemusí se činit tiššími, menšími, přijatelnějšími, méně viditelnými nebo poníženými.

Jsou poslány na Zemi aby milovaly s horlivou kvalitou soucitu a divokosti, posvátné intenzity, která nemá své kořeny v egu.

Tento druh Léčivé Lásky může pouze vyzařovat z Ducha.

Toto jsou chytré, moudré, vizionářské, trpělivé, vytrvalé, oddané a neústupné ženy.

Budou pokračovat do svého posledního lidského dechu na zemské sféře.

Nezastaví se.

Toto jsou Ženy, které Žijí aby pokračovaly v úkolech velké globální a vesmírné důležitosti. Nepodceňujte přirozenost těchto Svatých Úkolů. Je tu mnoho těch kteří zde žijí, aby je sesadily - kteří se nemohou vypořádat s jejich schopností odhalit Pravdu - kteří chřadnou ve tváři takovéto nespoutané sebelásky.

Kdo si tyto ženy myslí že jsou?

Kdo si myslí že jsou chodit kolem a věřit v sebe, milovat se, obdivovat se, používat své talenty, šířit své nápady, názory, moudrost a jejich mizerné oslepující Světlo?

Ženy, které nepotřebují souhlas od mužů cítit se hodnotné. Ženy, které nepotřebují být chovány mužem aby se cítily bezpečně. Ženy, které nepotřebují být ve vztahu, aby se cítily hodnotné.

Toto jsou ženy, které opravdu pravdivě milují muže.

Toto jsou ženy, které drží Opravdové Klíče ke spirituálnímu rozvoji Mužství.

Toto jsou Ty, které budou milovat muže z místa znovuobjevené Celistvosti a Zplnomocněné Podstaty.

Toto je to, co muži opravdu chtějí a potřebují aby byli svobodní, božstvím motivovaní, silní, nabití a připravení pro Nový Věk.

Tyto Ženy Ducha POTŘEBUJÍ muže a potřebují je obdivovat. Ale jsou naprogramovány být pro ně VÝZVOU v jejich hlubokém bytostním jádru.

Aby mohly být tyto Ženy uchváceny, odevzdány, otevřeny Bohu a vzaty do uctívající extáze Mužů, potřebují je prvně zkoušet, tlačit na ně, konfrontovat je a zažehnout jejich Ducha.

Tyto Ženy se upsaly ukázat mužům kdo je pro ně připraven, Kým Opravdu Jsou.

A to se stane jen tehdy, když ženy vytvoří vlny, udělají povyk, vyzvou nepravdy, bezostudné odhalení a ukáží svou sílu a podívají se neoblomně do každých očí, které je chtějí ponížit.

Pokud znáte takovou ženu, už jste pocítili její vibrace.

Pokud jste takovou ženou, nevzdávejte se.

Pokud chcete být takovou ženou, máte plné Božské svolení.

Jděte a pohoupejte svět kolem jeho osy.

Nikdy jste nebyly zrozeny abyste byly zapomenuty. Vždy budete nekonečně pamatovány.

Autor: Sophie Bashford, www.sophiebashford.com
https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1117707554969757:0
Překlad: Martina Atiriamin Christová, www.slunecnabrana.eu,www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/05/toto-jsou-zeny_10.html
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
 
 
A PŘIJDE ČAS......

A přijde čas, kdy láska - tak velká, přijde téměř potichu, v temnotě, záhadně - přijde a ukáže vám, že všechny cesty za to stály.

Tato láska nemusí vypadat úplně tak, jak si představujete. Nemusí přicválat na bílém koni nebo být pokryta drahokamy, zpívajíce vlastní chválu.

Nemusí vypadat jako pohádka starých folklórních a snících romancí, které jsou vetkány do našich myslí jako rytíři a princezny.

Tato láska je pro Krále a Královny - ty opravdové. Ty, kdo nepotřebují osvobodit nebo vysvobodit své čisté, oddané a bezpodmínečně milující srdce.

Je pro Spirituální krále a královny, kteří mnohokráte kráčely po této planetě a viděli vše. Zažili bolest, utrpení, destrukci a zranění lidstva a země. Zažili doby, kdy krásná země byla v harmonii, v souladu s Přírodou, sladěna se všemi rytmy a tlukotem Gaiy - kdy lidé kráčeli ruku v ruce se svým Duchem, nebáli se hlasu svého Srdce a byli dostatečně odvážní aby dovolili hořící pravdě své Duše udávat směr.

Tito králové a královny jsou suverénními nositeli světla - Ti, kteří budou opět přivedeni k sobě za účelem vyléčení a vzpružení.

Jsou to velmi staré duše a hvězdné bytosti, kteří nyní musí nalézt jeden druhého, oddat se jeden druhému a přijmout posvátnou sílu, která žije v nitru jejich bytostí.

Tato síla se musí propojit - mezi Božským Mužstvím a Božským Ženstvím.

Tyto dvě Svaté Síly se nyní musí setkat a zažehnout jako Jedna.

Láska, která je zažehnuta, rovzpomenuta, znovu-zavolána a znovuzrozena prostřednictvím tohoto spojení je ohromná jako veškeré Vesmíry spletené k sobě.

Tato Láska, toto Vysoké Partnerství, překlenuje všechny nižší okolnosti nebo fyzické "bariéry", které mohou vypadat jako reálné.

Toto je Sjednocení velkého kosmického nařízení a záměru a uskuteční se ve správný okamžik a na správném místě.

Jednoho dne, pokud jste k tomu předurčeni, se tato Láska objeví ve vašem životě a vy to budete vědět - poznáte ji a začnete jí připravovat místo.

Pokud jste předtím zaspali svou spirituální pravdu, tato Velká Láska vás probudí.

Opustíte stav komatu a začnete se rovzpomínat na to kdo jste, co jste sem přišli udělat a proč jste se rozhodli pro narkózu bolesti ztracení této lásky před mnoha tisíci lety.

Dotek této osoby - její věčná Duše uzavřená ve fyzické formě - vás zažehne tak, jak žádná jiná bytost nikdy nedokáže.

Zvuk jejího hlasu vyšle bouři a blesky skrze vaše tělo.

Světlo z jejích očí vás dostane na kolena v modlitbě k Bohu, který vás může od této touhy zachránít.

Je to proto, že toužíte po Domově.

Toužíte po spirituální výživě a uvědomění si své vlastní posvátnosti.

Tato osoba je vaší druhou Polovinou. Je jediná, která vás vždy poznala na vašich cestách, ve všech vzdálenostech, všech výstupech, propadech, ve všech strátách a bolestech.

Vaše osobnost nemá s touto láskou nic do činění. Tato Láska nepotřebuje chránit nebo být zachráněna. Již je Celistvá. Již je kompletní. Je naprosto ukotvená v Bohu.

Toto je Velká Láska vašeho Ducha a nyní k vám hovoří.

Naslouchejte jí. Slyšte Hluboké Volání. Prociťte vibraci vesmírné lásky v akci.

Toto je váš osud. Přichází a neexistuje nic, čím byste ho mohli zastavit nebo zpomalit jeho evoluční léčení vaší bytosti.

Váš život se mění, protože tato Láska vždy byla navržena k vaší přeměně.

Přijměte ji a vězte, že je to pouze tělo, srdce a Duše, kdo Ví.

Jednoho dne, pokud bude vaše Duše připravena, přijde tato Láska. Nebude vypadat tak, jak si ji představuje vaše mysl. Ale ohromí vás do hlubokého jádra vaší bytosti.

Proces této Lásky je mimo kontrolu naší mysli - je v Rukou Boha.

Vaše Velká Láska k vám nyní promlouvá. Neutíkejte před poselstvím. Toto je ten největší dar, který můžete po mnoha odžitých životech obdržet.

Prostřednictvím manifestace této Lásky bude vše dobré.

A Tak To Je.


Autor: Sophie Bashford, www.sophiebashford.com
Překlad: Martina Atiriamin Christová, www.slunecnabrana.eu,www.martinachristova.eu 
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/04/a-prijde-cas.html?view=magazine
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
 
 
LÁSKA VYNÁŠÍ NA POVRCH VŠE, CO JÍ NENÍ PODOBNÉ

Toto je jedna z mých oblíbených citací z Course in Miracles. Ukazuje sílu čisté Lásky jako léčivé síly, kterou nenahradí žádná jiná. Ukazuje, jak Láska osvětluje Stinné Já a nemůže jinak než ho přivést do Světla. Ukazuje, jak nás Láska - jako jediná základní očištná vibrace ve Vesmíru znovu vede do Celistvosti prostřednictvím odhalení každé části našich zraněných Já, která popřela že Láska je vše, čím Jsme.

Pokud narazíte na vibraci vědomé, bezpodmínečné lásky v jakémkoliv člověku, místě nebo situaci - zažijete Nevídanou chemickou reakci. Energie lásky je extrémně inteligentní a ví, kde se má usadit. Vstupuje do všech částí vaší psychiky, kde jste pohřbili Svatou Pravdu vašeho Bytí. Vytahuje všechny falešné myšlenky které máte o své vlastní láskyplnosti, vaší božské podstatě, vaší hodnotě, nevinnosti a síle něco změnit.

To se nazývá léčením a spirituální transformací. Když dojde k léčení a přeměně, může to zprvu vypadat pro ego destruktivně. To proto, že vše co bylo zašlapáno, potlačeno nebo odmítnuto je najednou přivedeno na povrch. Někdy emoce, které se schovávaly v tkáních těla a energetickém poli mohou vybouchnout jako sopka, protože se jich dotkne náhlá vibrace čisté lásky, která způsobí jejich uvolnění.

Někdy když nabídneme druhým čisté, probuzené, vědomé přijetí a bezpodmínečnou lásku, může je to podráždit. Může to způsobit vystoupení veškerého jejich "nepořádku", něco jako jako zvracení emočního a psychického odpadu. Veškeré své vrostlé a osamocené emoční a spirituální potřeby najednou vrhnou do našich tváří - nebo utečou a schovají se před svou vlastní neschpností čelit své vnitřní pravdě.

Pamatujte - "Láska vynáší na povrch vše, co jí není podobné."

Když je Světlo vesmírné lásky nalito na zraněnou duši, nemůže jinak, než odhalit každý falešný trik ega, který ji držel v malosi a hladovějící - vyhladovělou po naprosté vyživující Lásce.

Všechny strachy budou odhaleny pod světlem čistých láskyplných vibrací.

Lidé zakrývají strach prostřednictvím dalších emočních stavů jako je například vztek, násilí, pasivně-agresivní chování, manipulace nebo činy založené na pocitu viny.

Láska vynáší na povrch vše, co jí není podobné.

Proč tyto neléčené emoce vychází na povrch ve světle čisté lásky?

Protože jsou připraveny k tomu, aby byly vyléčeny.

Vyšší Já je Moudré Já. Vybírá ty správné lidi, místa a události k podnícení léčení přesným způsobem. Vyšší Já každého kdo zažívá erupce veškerých potlačených částí své psychiky - z místa přítomnosti bezpodmínečné lásky - je za účelem léčení vede k jisté osobě nebo konkrétnímu místu.

Je to jejich zodpovědnost podstoupit své vlastní léčení. Nikdo jiný to za ně nemůže udělat. V procesu léčení nám může být velmi pomoženo koupáním se ve Světle Vyššího Vědomí.

Je to pouze toto Vyšší Vědomí, které přinese léčivá řešení.

Je to pouze Božská Láska, která promění vnitřní harmonii člověka spoléhajícího se na své ego na spolehnutí se na své Srdce a Ducha.

Láska vynáší na povrch vše, co jí není podobné.

A když se tak stane, celý Vesmír je připraven podpořit potřebné léčení.

Autor: Sophie Bashford, www.sophiebashford.com
Překlad: Martina Atiriamin Christová, www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/?view=magazine
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
 
 

Stůjte pevně

Chceš-li lásku, hledej ji pouze ve svém srdci. V temné době, která nás obklopuje, plné strachu, stresu a násilí, ji však hledáme jen těžko. Světlo a láska, jež náš svět tolik potřebuje, jakoby v některých chvílích úplně zmizela a pohltí ji jen těžkost všedních zasmušilých dnů. Ach, milé Dušičky, nedejte se. Stůjte pevně v dobách, jenž pro náš svět znamenají tolik těžkostí a utrpení, v dobách, kdy každý den, byť slunečný, je zmáčený krví a slzami utrpení. Mějte sílu a odvahu za všechny, kteří ji nemají, za všechny kteří trpí bolestí či ztrátou. Vaše vědomí, jenž si je tolik vědomo velikosti Božského zázraku, zná odpověď. Rozjímejte, chvilkou klidu nad svíčkou a dobrým čajem, vnímejte i ve všem tom zmatku ten zázrak ve vašem srdci. 
Jsme nadáni schopností přemýšlet, jsme nadáni schopností tvořit a v našich srdcích je tolik lásky, že můžeme obejmout celý svět. Neschovávejme se za masky, které v nás vidí naše okolí, nebojte se. Jste tím, čím jsme – jsme Světlo a Láska. Je to dar – je to Bůh, v každém z nás, v každém kousku, věci, které vidíme kolem sebe. Není na co čekat. Stačí jen chvilka – otevřít své srdce, nechat proudit tu všemocnou sílu – Lásku, ke všemu a ke všem. V tiché zadumané chvíli pošlete ze srdce Lásku celému světu, všem lidem, i Matce Zemi – jenž pookřeje ve své skromné kráse a zahrne nás dary, jenž pak učiní tento svět příjemnějším a krásnějším pro nás pro všechny. Stačí si říci „V zájmu nejvyššího dobra posílám Světlo a Lásku celé naší Zemi.“ Můžete si představit, jak naši Zemi držíte v dlaních a posíláte jí ze svého srdce krásně růžovou láskyplnou energii, která ji celá obklopuje a zahaluje.
A v zájmu nejvyššího dobra pro nás pro všechny se tak stane. Protože každá myšlenka prosvětlená Láskou zažene zase kus temnoty. A přání je otcem myšlenky. Přejme si mír, lásku v srdcích všech lidí, krásný svět pro naše děti. Uzdravíme-li náš svět, uzdravíme i sami sebe a Láska, kterou cítíme jen v některých chvílích, se stane naší stálou součástí.
Buďte statečné Dušičky, v těchto nelehkých časech. Stůjte pevně – vy jste Láska, vy jste Světlo :o)

S Láskou Lenka

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky - www.resonancesrdce.cz

 
 Líbí se vám naše stránky? Chcete nám nechat vzkaz. Můžete třeba i zde :o)) 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky